LINNÉSTIGARNA I UPPSALA

Strandkrypa
Strandkrypa    Foto: Sofia Bryntse

Nyfiken

Nytt perspektiv på Uppsala

Vet du om att det går att vandra på Fyrisåns östra sida? Fortsätt förbi Kungsängen, fågeltornet och följ Sävjaån till det ensamma trädet intill ån. Sätt dig en stund och njut av vidderna. Titta på vattnet som sakta flyter förbi och tänk dig hur det såg ut på platsen när Linné kom vandrandes med ett hundratal studenter i släptåg över ängarna. Här ute på ängen tittade studenterna på den nyfunna kungsängliljan. Här växte också rikkärrsväxter som majviva Primula farinosa och hårstarr Carex capillaris, och här fanns sankmark med hästsvans Hippuris vulgaris, vattenklöver Menyanthes trifoliata och gökblomster Lychnis flos-cuculi. På de fuktiga ängarna fanns även växter som skvallrade om att platsen tidigare varit havsstrand - havssälting Triglochin maritima och strandkrypa Glaux maritima. Från protokollen vet vi att den idag så vanliga ängskavlen Alopecurus pratensis inte alltid växt ymnigt här och att Linné förordade inplantering av denna art i fuktängarna, eftersom den inte angreps av gräsmask. Idag är Kungsängen torrare och betydligt artfattigare än på Linnés tid och andra arter dominerar. Kungsängsliljan Fritillaria meleagris har förökat sig till hundratusentals exemplar och är en turistattraktion unik för Uppsala.

Gå sedan vidare mot Lilla Djurgården och du kommer att få se en ny vy av Uppsala. Står man vid Lilla Djurgården vänd mot Uppsala kan man se hur staden expanderat österut och hur Sten Sture-monumentet vakar över staden.

Om du är pigg i benen och orkar fortsätta hela vägen till Hammarby kommer du få se platser och växter som du tidigare inte lagt märke till. Passa på att stanna och vila vid Linnés Sävja, precis som Linné gjorde med sina studenter.