LINNÉSTIGARNA I UPPSALA

English

Knutpunkter längs Gamla Uppsalavandringen

Linnéträdgården

Linnéträdgården är Linnés egen botaniska trädgård, där han odlade växter för forskning och undervisning. Idag finns både huset och den återuppbyggda trädgården för dig att upptäcka. Läs mer om Linnéträdgården på Uppsala tourisms hemsida

1. Svartbäckstullen

Här börjar Linnéstigen Gamla Uppsalavandringen! Då vid stadens slut, nu i Uppsalas kärna. Följ vandringen över den platta slätten upp på den knastertorra åsen och ända till den hemlighetsfulla gungande Sjödyn. Läs mer...

2. Fyrishov

Leran under dina fötter är ett minne av havet. Men om du hör vågors plask idag, är det nog från Fyrishov. En badplats med lång tradition.Läs mer...

3. Röboåsen

Här når du nya höjder! Om du orkar ta dig upp belönas du av nya perspektiv. Under våren lyser backsippor i mängder upp marken. En särskillt välväxt sippa går att titta närmare på året om. Läs mer...

4. Gamla Uppsala högar

Dessa fascinerande högar kan inte undgå att dra blickar till sig i det i övrigt mest platta Uppsala. Högarnas blomsterängar vårdas sedan tusentals år av betande djur. Läs mer...

5. Sjödyn

Följ spången ut på kanten av den gungande Sjödyn. Hoppa lite försiktigt bredvid spången så känner du varför det heter gungfly! Har du sett till Sjödyns dolda blodtörstiga djur och växter? Läs mer...