LINNÉSTIGARNA I UPPSALA

English

Knutpunkter längs Husbyvandringen

1. Luthbommen

Här börjar Linnéstigen Husbyvandringen - är du redo för en spännande upptäcksfärd? Vandringen slingrar sig från stadens prydliga parker till böljande åkrar och mörka skogar. Läs mer...

2. Fyrisån

Även om Fyrisån är densamma som på Linnés tid, så har den förändrats mycket. Förr hände det ofta att ån svämmade över, idag regleras vattnets framfart med dämmen. På pegeln på andra sidan ån kan du se hur högt vattnet står just idag, jämfört med normalnivån. Läs mer...

3. Librovallen

I den frodiga grönskan längs Fyrisån trivs grodor, insekter och fåglar. Uppländsk vallört och ryssgubbe, så heter det blå-gula hav som böljar här på försommaren, och det surrar av kryp - särskilt humlor. Läs mer...

4. Stabby

Ta en promenad i skogen intill Stabby prästgård och testa dig själv - hur många av träden kan du namnet på? Att känna igen träden utan löv är extra klurigt! Under träden finns mer att upptäcka, i närområdet finns både fornlämningar och sällsynta arter. Läs mer...

5. Librobäcken

Vet du varför vissa vattendrag är raka medan andra slingrar sig? Librobäcken bryter av de platta prydliga åkrarna. Här finns gott om gömställen och hemliga krypin för både skuttande rådjur och kurande småfåglar – vilka kan du upptäcka? Läs mer...

6. Börje kyrka

Här ljuder fågelsången året om! Bli landskapsdetektiv, och upptäck ett landskap fullt av ledtrådar om svunna tider. Bland skog och jätteåkrar med staden som kuliss finns spår i marken, i trädens form och udda växter – kan du tyda dem? Läs mer...