Ultunaåsen

Ultunaåsen är en del av den långa Uppsalaåsen.

Panoramavyn framför Ultunaåsen kallas Årike Fyris. Ett landskap som har ändrats mycket under historien.

© Uppsala kommun, 753 75 Uppsala, telefon 018-727 00 00
Ansvarig för webbplatsen: Agneta Säfsten