LINNÉSTIGARNA I UPPSALA

English

Knutpunkter längs Ultunavandringen

1. Slottstullen

Här börjar Linnéstigen Ultunavandringen! Slottet och slottsparken är sig nog ganska likt sedan Linnés tid, men hur är det med resten av landskapet längs vandringen? Tror du att Linné skulle behöva dig som guide om han gick här idag? Läs mer...

2. Kronåsen

Under de gamla tallarnas kronor ställs perspektiven på ända. Stanna upp och se dig noga omkring! Vem har gått här före dig? Lär dig spåra skogens djur och gissa trädens ålder. Läs mer...

3. Gamla vindbrofästet

Här seglade vikingarna förbi på Långhundraleden till Östersjön. För Linné var det sjövägen till Stockholm. Idag är Fyrisån fortfarande en viktig resväg - för fiskar som vandrar från havet till bäckarna uppströms. Men passa på att stanna upp, detta är en stämningsfull rastplats med flera historier att berätta. Läs mer...

4. Ultunaåsen

Här hittar du en rastplats med spektakulär utsikt över landskapet! Se ut över slätten, åsen och ån, Uppsalas karaktäristiska landskap, och se hur åsen ser ut inuti!. Läs mer...

5. Ullbo

I kunskapsträdgården lever Linnés anda i allra högsta grad. Ullbo är en lite undanskymd men stämningsfull del där du kan upptäcka skugg- och fuktälskande växter, som sträcker sig ner mot dammens blanka yta. Läs mer...

6. Sunnerstaspången

Följ spången ända ut till åkanten där vassen slutar, där finns mer att upptäcka! Vad lurar under den mörka ytan? Läs mer...