LINNÉSTIGARNA I UPPSALA

Kungsängsliljor på fuktäng vid Vaksala kyrka
Kungsängsliljor på fuktäng vid Vaksala kyrka
Foto: Sofia Bryntse

Praktisk information

Hela sträckan från Nyby till Törnby är 8,7 km. Det går att dela upp sträckan på flera sätt:
Nyby - Ekensberg 3,3 km.
Ekensberg - Jälla 2 km.
Jälla - Törnby 3,4 km.

Bussförbindelser

Uppsala - Ekensberg/väg 288, Regionsbuss nr. 805, 816, 886 och 889
Uppsala - Jälla, Regionsbuss nr. 805, 816 och 886
Uppsala - Törnby, Regionsbuss nr. 889
Mer information om bussförbindelser finns på Upplands lokaltrafiks hemsida.

Parkering och vägbeskrivning

Nyby - Nyby Väg 290 mot Gamla Uppsala. Höger i Gamla Uppsala mot Iduns väg/Österleden. Start Vaksalavandringen på vänster sida.

Jälla - Jälla Väg 288 ut från Uppsala. Följ skyltar mot Jälla. Tag av åt vänster vid Jällaskolan. Parkering bakom busshållplatsen.