LINNÉSTIGARNA I UPPSALA

English

DANMARK

Danmarksvandringen, Herbatio Danensis, är den mest lättillgängliga för uppsalaborna. Den startar i hamnen och leder ut till Kungsängen, där alla kungsängsliljorna blommar i maj. Därifrån följer den Sävjaån mot Linnés Sävja och sedan vidare mot Linnés Hammarby.

Linné samlade studenterna vid Kungsängstull - där Kungsängstorg (Svintorget) ligger idag. Skulle vi följa exakt i Linnés fotspår skulle vi vara tvungna att gå rakt igenom reningsverket och vidare ut på Kungsängen.

Läs mer om stigen i foldern (PDF, 3,6 MB)

Denna karta är en rekonstruktion av Linnés stigar, som i vissa fall har fått anpassas efter stadens förändring. Klicka här för att se hur vi tror att den ursprungliga stigen gick.