Linnéguidning längs Fyrisån med Naturguide Lisel Hamring

Slottstullen Sjukhusvägen 2, Uppsala

Lär känna naturen i Uppsala genom dess flora! Längs ett av Linnés klassiska exkursionsstråk: Linnéstigen Ultunavandringen öppnar vi upp blicken för växternas förunderliga värld. Naturguide Lisel Hamring berättar om de växter...