1. Hur en typisk exkursion med professor Linné kunde gå till

Berättare: Mariette Manktelow
Källa: Guidegurun av M. Manktelow ur Nyfiken Grön – handbok för naturguider. 2006. reds. C. Bertilsson och P. Larsson. Svenska Naturskyddsföreningen

Ladda ner ljudfil
Längd: 11 min 48 sekunder
Storlek:11,1 MB

2. Linnés programförklaring till Herbationes Upsalienses

Berättare: Hans Odöö
Källa: Herbationes Upsalienses

Ladda ner ljudfil
Längd: 55 sekunder
Storlek: 0,9 MB

3. Linné beskriver naturen

Berättare: Mariette Manktelow och Hans Odöö
Källa:

Ladda ner ljudfil
Längd: 1 min
Storlek: 0,9 MB

4. Linnés regler för klädsel och utrustning

Berättare: Hans Odöö
Källa: Berg, Å. & Uggla, H.A. 1952. Herbationes Upsalienses. Särtryck ur Svenska Linnésällskapets Årsbok 1951.v

Ladda ner ljudfil
Längd: 2 min 32 min
Storlek: 2,4 MB

5. Om förspel till växternas bröllop

Berättare: Hans Odöö
Källa:

Ladda ner ljudfil
Längd: 1 min 13 min
Storlek: 1,2 MB

6. Linné berättar om strandkrypa, kungsängsliljan och om ängskavle

Berättare: Hans Odöö
Källa:
Längd: 1 min 31 sekunder
Storlek: 1,4 MB

Ladda ner ljudfil
Längd: 1 min 31 min
Storlek: 1,4 MB