DANMARKSVANDRINGEN

Herbatio Danensis, är den mest lättillgängliga för uppsalaborna. Den startar i hamnen och leder ut till Kungsängen, där alla kungsängsliljorna blommar i maj. Därifrån följer den Sävjaån mot Linnés Sävja och sedan vidare mot Linnés Hammarby.

Linné samlade studenterna vid Kungsängstull – där Kungsängstorg (Svintorget) ligger idag. Skulle vi följa exakt i Linnés fotspår skulle vi vara tvungna att gå rakt igenom reningsverket och vidare ut på Kungsängen.

Läs mer om stigen i foldern.

Vet du om att det går att vandra på Fyrisåns östra sida? Fortsätt förbi Kungsängen, fågeltornet och följ Sävjaån till det ensamma trädet intill ån. Sätt dig en stund och njut av vidderna. Titta på vattnet som sakta flyter förbi och tänk dig hur det såg ut på platsen när Linné kom vandrandes med ett hundratal studenter i släptåg över ängarna. Här ute på ängen tittade studenterna på den nyfunna kungsängliljan. Här växte också rikkärrsväxter som majviva Primula farinosa och hårstarr Carex capillaris, och här fanns sankmark med hästsvans Hippuris vulgarisvattenklöver Menyanthes trifoliata och gökblomster Lychnis flos-cuculi. På de fuktiga ängarna fanns även växter som skvallrade om att platsen tidigare varit havsstrand – havssälting Triglochin maritima och strandkrypa Glaux maritima. Från protokollen vet vi att den idag så vanliga ängskavlen Alopecurus pratensis inte alltid växt ymnigt här och att Linné förordade inplantering av denna art i fuktängarna, eftersom den inte angreps av gräsmask. Idag är Kungsängen torrare och betydligt artfattigare än på Linnés tid och andra arter dominerar. Kungsängsliljan Fritillaria meleagris har förökat sig till hundratusentals exemplar och är en turistattraktion unik för Uppsala.

Gå sedan vidare mot Lilla Djurgården och du kommer att få se en ny vy av Uppsala. Står man vid Lilla Djurgården vänd mot Uppsala kan man se hur staden expanderat österut och hur Sten Sture-monumentet vakar över staden.

Om du är pigg i benen och orkar fortsätta hela vägen till Hammarby kommer du få se platser och växter som du tidigare inte lagt märke till. Passa på att stanna och vila vid Linnés Sävja, precis som Linné gjorde med sina studenter.

Hela sträckan från hamnen till Linnés Hammarby är 16 km. Det går att dela upp sträckan på flera sätt:
Hamnen – Vindbron 2,6 km.
Vindbron – Kuggebro 2,2 km.
Kuggebro – Linnés Sävja 4,2 km.
Linnés Sävja – Danmarks kyrka 4,3 km.
Danmarks kyrka – Linnés Hammarby 2,7 km.

Bussförbindelser

Uppsala – Kuggebro Stadsbuss nr. 5, 20 och 22
Uppsala – Sävja Stadsbuss nr. 5, 12, 20 och 42
Uppsala – Danmarks kyrka Regionbuss nr. 102
Uppsala – Linnés Hammarby Regionbuss nr. 186
Mer information om bussförbindelser finns på Upplands lokaltrafiks hemsida.

Parkering och vägbeskrivning

Hamnen – Danmarksvandringens startplats. Parkering finns i hamnen snett mittemot Strandbodgatan.

Kungsängen – Till Kungsängen kommer man med bil genom att köra ut från Uppsala längs Kungsgatan och i rondellen ta av mot Sävja. Vid Lilla Ultuna svänger man höger och kör ner till ån. Där finns markerade parkeringsplatser.

Lilla Djurgården – Till Lilla Djurgården kommer man med bil genom att köra ut från Uppsala via Kungsgatan och i rondellen ta av mot Sävja. Vid väg 255 tar man till höger. Strax efter ån vid Kuggebro går en liten grusväg upp till höger som leder till en liten parkering i skogskanten.

Linnés Sävja – Väg 255 mot Sävja. Sväng vänster vid rondellen mellan Vilan och Bergsbrunna. Sväng höger upp mot Säjva kyrka och parkera på kyrkans parkeringsplats. Linnés Sävja ligger på kort gångavstånd.

Danmarks kyrka – Väg 282 från Uppsala. Tag höger mot Linnés Hammarby efter Kumlarondellen vid nya E4.

Linnés Hammarby – Väg 282 från Uppsala. Tag höger mot Linnés Hammarby efter Kumlarondellen vid nya E4. Tag vänster vid Danmarks kyrka.

Bra att veta

Om du vill äta din medhavda matsäck under vandringen finns det flera platser att göra det på, t.ex. vid fågeltornet vid Övre föret, vid Lilla Djurgården, Linnés Sävja, och vid Linnés Hammarby.

Det finns toaletter vid Linnés Sävja och Linnés Hammarby.

Med barnvagn, rullator eller rullstol kan du vandra från hamnen fram till Kungsängen, förutsatt att det är torr väderlek.

Danmarksvandringen började vid Kungsängstull, nuvarande Svintorget, och följde därefter landsvägen mot Nöden. Innan dess vek man av ner mot Kungsängen för att studera Kungsängsliljan, som upptäcktes 1742. Från Kungsängen vandrade man upp mot det gamla ängsvaktartorpet Pinan, gick över Kuggebro mot kronoparken Djurgården. Därifrån vandrade man till Nåntuna lund, där man samlade insekter.

Före 1758 avslutades exkursionen vid Danmarks kyrka. Efter 1758, då Linné köpt Sävja och Hammarby, gick man vidare förbi Nåntuna lund till Sävja för att äta frukost. Sedan följde man den gamla landsvägen till Danmarks kyrka och Hammarby. Ibland vandrade man i stället till Funbo Lövsta, där lärjungen Pehr Kalm och Baron Sten Carl Bielke tog emot studenterna.

Denna karta är en rekonstruktion av Linnés stigar, som i vissa fall har fått anpassas efter stadens förändring. Klicka här för att se hur vi tror att den ursprungliga stigen gick.