LINNÉSTIGARNA I UPPSALA

English

GOTTSUNDA

Gottsundavandringen, Herbatio Gottsundensis, startar idag vid Gläntan i Stadskogen. Linné startade däremot sina vandringar vid den dåvarande Fjärdingstullen. Denna tullport låg nedanför slottet i Engelska parken där universitetsbiblioteket Carolina Rediviva nu ligger. Vid Gläntan kan man blicka ut över Norby kärr där Linné samlade hjortron, beläget i det som nu är villaområde på andra sidan Norbyvägen.

Efter en kort promenad genom stadsskogen, ansluter man till den historiska sträckningen vid Norby och lämnar därmed stadens brus. Här öppnar sig det agrarhistoriska landskapet och vandraren bjuds på en skön promenad utefter Hågaån. Vandringen slutar vid Lurbo bro.

Läs mer om stigen i foldern (PDF, 3,0 MB)

Denna karta är en rekonstruktion av Linnés stigar, som i vissa fall har fått anpassas efter stadens förändring. Klicka här för att se hur vi tror att den ursprungliga stigen gick.