LINNÉSTIGARNA I UPPSALA

English

VAKSALA

Vaksalavandringen, Herbatio Waxalensis, startar i Nyby, vid Österleden och leder vandraren ut över åkrarna och ängarna öster om staden. Dagens startpunkt är temporär på grund av flera nybyggnationer i området. Men följer sedan i stort samma väg som Linné vandrade.

Linné samlade studenterna vid Vaksala tull vid nuvarande korsningen Kungsgatan-Vaksalagatan. Därifrån följde man Vaksalagatan till Vaksala kyrka och vidare över ängarna vid Eke och Jälla.

Vandringen avslutas vid Törnby som var Linnés prebendegård. Avkastningen som en prebendegård ger går till att betala en professur. Gården i Törnby tillhörde alltså universitetet och betalade Linnés professur.

Läs mer om stigen i foldern (PDF, 3,1 MB)

Viktig information: Stigen är tillfälligt avstängd öster om Lindbacken. Det är dock öppet för vandring mellan Nyby - Jälla - Lindbacken samt mellan Törnby - genom skogen - fram till grusvägen nära scoutstugan. Här hittar du karta över avstängning och tillgänglig vandring.

Denna karta är en rekonstruktion av Linnés stigar, som i vissa fall har fått anpassas efter stadens förändring. Klicka här för att se hur vi tror att den ursprungliga stigen gick.